Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła
w dniu 27.02.2009 r.

Powrót


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Wybór Komisji Wnioskowej
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2008 r. oraz planów na bieżący sezon 2009.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności finansowo-księgowej.
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz planami działalności Klubu.
10. Głosowanie nad przyjęciem projektu Regulaminu Walnego Zebrania
11. Wolne głosy i wnioski
12. Głosowanie nad przyjęciem wniosków
13. Zakończenie zebrania

Do czasu przyjęcia przedstawionego porządku obrad możliwe jest wnoszenie zmian, które mogą zostać przegłosowane przez Walne Zebranie.


Tamtaratam!

Ogłoszono 13.02.2009 r.
Jednolity tekst dokumentów w formie pisemnej - Statutu KMTM LOK "Husaria - Piła", projektu Regulaminu Walnego Zebrania oraz przedstawionego wyżej porządku obrad Walnego Zebrania dostępny jest u Wojtka Skowrońskiego po uprzednim kontakcie telefonicznym +48502616990 lub 067-2132430. Dokumenty wyłożone zostaną także w dniu Walnego Zebrania tj. piątek 27.02.2008 r.Powrót