Porządek obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków
Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła
w dniu 19.03.2010 r.

Powrót


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór sekretarza Zebrania.
4. Przyjęcie porządku Zebrania.
5. Przyjęcie nowych członków Klubu
6. Wybór Komisji Wnioskowej i Komisji Skrutacyjnej
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w 2009 r. oraz planów na bieżący sezon 2010.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności finansowo-księgowej w 2009 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009 r.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz planami działalności Klubu w roku 2010.
11. Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
12. Wolne głosy i wnioski
13. Głosowanie nad przyjęciem wniosków
14. Zakończenie zebrania

Brak quorum czyli wymaganej liczby członków w pierwszym terminie rozpoczęcia zebrania spowoduje jego ponowienie w tym samym miejscu i dniu o godz. 18:30 bez względu na liczbę obecnych

Do czasu przyjęcia przedstawionego porządku obrad możliwe jest wnoszenie zmian, które mogą zostać przegłosowane przez Walne Zebranie.


Tamtaratam!

Jednolity tekst dokumentów w formie pisemnej - Statutu KMTM LOK "Husaria - Piła", Regulaminu Walnego Zebrania oraz przedstawionego wyżej porządku obrad Walnego Zebrania dostępny jest u Wojtka Skowrońskiego po uprzednim kontakcie telefonicznym +48502616990 lub 067-2132430. Dokumenty wyłożone zostaną także w dniu Walnego Zebrania tj. piątek 19.03.2010 r. w miejscu obrad.Powrót