Porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków
Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej
Ligi Obrony Kraju "Husaria" - Piła
w dniu 14.12.2012 r.

Powrót


1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego Zebrania
3. Wybór sekretarza Zebrania
4. Przyjęcie porządku Zebrania
5. Potwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
6. Ustalenie sposobu głosowania uchwał
7. Podjęcie Uchwały nr 1 ‘O likwidacji Klubu Miłośników Turystyki Motocyklowej LOK ‘Husaria’ - Piła, trybie jej przeprowadzenia oraz przeznaczeniu majątku likwidowanego Klubu
8. Zakończenie zebrania.

Brak quorum czyli wymaganej liczby członków w pierwszym terminie rozpoczęcia zebrania spowoduje jego ponowienie w tym samym miejscu i dniu bez względu na liczbę obecnych

Do czasu przyjęcia przedstawionego porządku obrad możliwe jest wnoszenie zmian, które mogą zostać przegłosowane przez Walne Zebranie.


Tamtaratam!

Jednolity tekst dokumentów w formie pisemnej - Statutu KMTM LOK 'Husaria - Piła', Regulaminu Walnego Zebrania oraz przedstawionego wyżej porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dostępny jest u Wojtka Skowrońskiego po uprzednim kontakcie telefonicznym +48502616990 lub 672132430. Dokumenty wyłożone zostaną także w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania tj. 14.12.2012 r. w miejscu obrad. Całość dokumentów dostępna także na stronie internetowej, w zakładce "O nas".Powrót