Porządek obrad
zebrania założycielskiego Stowarzyszenia
Klub Turystyki Motocyklowej
'Husaria' Piła
w dniu 14.12.2012 r.

Powrót


1. Otwarcie obrad
1. Przedstawienie celu zebrania oraz podpisanie listy członków założycieli
2. Ustalenie sposobu głosowania i podejmowania uchwał
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Podjęcie uchwały o powołaniu Stowarzyszenia (Uchwała nr 1)
7. Dyskusja nad statutem, zgłoszenie i ewentualne zatwierdzenie poprawek oraz uwag
8. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia (Uchwała nr 2)
9. Wybór Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia (Uchwała nr 3)
10. Wybór Zarządu Stowarzyszenia (Uchwała nr 4)
11. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (Uchwała nr 5)
12. Podjęcie uchwały o wyborze prezesa, zastępcy prezesa i skarbnika oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Uchwała nr 6)
13. Podjęcie uchwały o Regulaminie Walnego Zebrania (Uchwała nr 7)
14. Podjęcie uchwały o barwach i znakach Stowarzyszenia (Uchwała nr 8)
15. Podjęcie uchwały o członkostwie po likwidacji KMTM LOK 'Husaria' Piła (Uchwała nr 9)
16. Zakończenie zebrania.

Do czasu przyjęcia przedstawionego porządku obrad możliwe jest wnoszenie zmian, które mogą zostać przegłosowane przez Walne Zebranie.


Tamtaratam!

Jednolity tekst dokumentów w formie pisemnej - projektu Statutu Stowarzyszenia, projektu Regulaminu Walnego Zebrania oraz przedstawionego wyżej porządku obrad Zebrania założycielskiego dostępny jest u Wojtka Skowrońskiego po uprzednim kontakcie telefonicznym +48502616990 lub 672132430. Dokumenty wyłożone zostaną także w dniu Zebrania Założycielskiego tj. 14.12.2012 r. w miejscu obrad. Całość dokumentów dostępna jest także na stronie internetowej, w zakładce "O nas".Powrót