Konkurs fotograficzny
Odtwarzamy historię pilskiego motocyklizmu!

Powrót


Zasady Konkursu

Celem konkursu jest zebranie jak największej ilości archiwalnych materiałów fotograficznych, prasowych i biograficznych, z których zostanie sporządzona galeria obrazująca wydarzenia związane z szeroko pojętym motocyklizmem naszego regionu.
Mogą to być Wasze rodzinne fotografie, rysunki lub zachowane wycinki prasowe - jednym słowem cokolwiek, co może przyczynić się do sporządzenia takiej monografii. Nie jest wykluczone, że waga historyczna zebranych materiałów stanie się kanwą do wydania zwartej publikacji w formie albumu. To wszystko zależy od nas samych, czy będziemy chcieli pogrzebać w rodzinnych archiwach, odkurzyć stare pudła na strychu lub poprosić krewnych o udostępnienie dokumentów.
Z naszej strony, jako Organizator Konkursu deklarujemy nagrody dla trzech osób, które złożą najbardziej atrakcyjną i obszerną dokumentację, a dla pozostałych uczestników upominki oraz dyplomy uczestnictwa. Wszystkie materiały zostaną w sposób profesjonalny skopiowane i zwrócone właścicielom. Oczywiście - każdy dostarczony dokument powinien posiadać swój dokładny opis zawierający dane osoby przekazującej, w przypadku fotografii zawierający także czas i okoliczności powstania dokumentu, a dla wycinków prasowych tytuł i czas publikacji. Informacje te posłużą do wykonania jak najbardziej dokładnych notatek, niezbędnych w tego rodzaju projektach.
Informacje oraz materiały prosimy składać drogą poczty elektronicznej na adres: konkurs@husaria.pila.pl, pocztą zwykłą lub osobiście na adresy, które zostaną podane później w tym samym miejscu.
Termin zakończenia zbierania materiałów to 31.12.2008 r. Wyniki Konkursu zostaną wstępnie opracowane przez Zespół Konkursowy pod kierownictwem kol. Pawła Kaczmarka i opublikowane do końca marca 2009 r. Do tego czasu zostanie również sporządzona lista uczestników oraz lista laureatów wraz z podaniem terminu oraz miejsca uroczystego zakończenia Konkursu połączonego z wręczeniem nagród, upominków i dyplomów.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa - mamy szansę dołożyć kolejną, ważną cegiełkę do historii naszego regionu !
Zakończenie edycji 2008

Pokłosiem konkursu stały się cztery skromne fotografie dostarczone przez jedyną uczestniczkę p. Małgorzatę Szczerbę z Piły. Dziwi i smuci małe zainteresowanie naszą inicjatywą, gdyż liczyliśmy na szerszy odzew szczególnie ze strony motocyklistów Husarii. Bez wątpienia pasja nie pojawia się znikąd i gdzieś tam, w rodzinnych albumach z pewnością poniewierają się zdjęcia, których uwiecznione zdarzenia inspirowały kogoś do zainteresowania motocyklami. Chcieliśmy odkurzyć wspomnienia i przydać im nieco blasku, a niewykluczone - także nieco ożywić przeszłość wraz z jej dobrymi emocjami. No cóż, tym razem choć jedna osoba zdecydowała się włożyć nieco pracy lecz w przyszłości może będzie lepiej, gdyż konkurs nie ustaje i każde zdjęcie lub innego rodzaju wspomnienie będziemy ilustrować w tym miejscu i nagradzać upominkami oraz niespodziankami. Nie zapominajcie, że galeria z fotografiami to także miejsce, gdzie Wasi bliscy mogą odnaleźć siebie samych lub swoich znajomych i choćby z tego powodu odrobina wysiłku warta jest końcowego efektu!

Poblikowane zdjęcia zostały wykonane w rodzinnym kręgu p. Małgorzaty i choć niewiele mogła nam opowiedzieć, to zapewniła o ich pilskim rodowodzie. Być może dopiszemy kiedyś dalszy ciąg ich historii, lecz to zależy od Was! Może pokazane postaci i zdarzenia nie są Wam obce? Jeśli tak, proszę napiszcie na naszą pocztę i podzielcie się refleksjami...

Powrót